bizSPA!フレッシュ

関西電力、3年間で500人削減へ。社員から漏れる不安の声とは

関西電力

関西電力公式サイトより